Aukcja "Lemony w objęciach dębu" rozstrzygnięta.

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzona przez Fundację Cegiełkowo aukcja „Lemony w objęciach dębu” została zakończona. Zwycięzca, który prosił o dyskrecję w kwestii ujawniania nazwiska wylicytował obraz autorstwa p. Haliny Sekity-Waltz za kwotę 300,00. Niniejszym składamy serdeczne podziękowanie Autorce obrazu za wsparcie działań Fundacji oraz gratulujemy zwycięzcy aukcji z zapewnieniem, że inwestycja w sztukę to coś więcej niż tylko inwestycja  To pokarm duszy  Zgodnie z regulaminem uzyskaną kwotę przeznaczamy na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego: KONKURS PLASTYCZNY „Dąb Niepodległości” odbywający się w ramach XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach 18-21.10.2018 r.
http://www.festiwal.uph.edu.pl/759-konkurs
Zespół Cegiełkowo 
(M/R)
gggggggggggggg

Facebook

Menu witryny