"Grosze, grosze...pełne kosze" / GRUDZIEŃ-STYCZEŃ 2015/2016

„Grosze, grosze… pełne kosze…” czyli łukowska 5 – tka charytatywnie:)

      Jest nam miło poinformować, że w ramach świąteczno-noworocznej zbiórki „groszaków”, uczniom Szkoły podstawowej nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie udało się zebrać kwotę 629,07 zł. Zebrane środki zostały przekazane na rzecz Jakuba Koryckiego – podopiecznego Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc – dzielnego chłopca walczącego
z postępującym zanikiem mięśni. 100% zbiórki zostanie przeznaczone na zrefinansowanie kosztów zakupu leków oraz rehabilitacji. Podsumowując: wszyscy Uczniowie 5-tki spisali się na 5-tkę,
a nawet na 6-tkę! W imieniu Rodziców Kuby składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji, Wychowawcom i wszystkim, którzy włączyli się w akcję, a dla uczniów klasy VB, których „sakiewki” okazały się najobfitsze – Fundacja Cegiełkowo przygotowała „słodziakowe” upominki :)
Zespół Cegiełkowo (M/R)

b
bb
c
a
 

Facebook

Menu witryny