OBRĄCZKOWANIE BOCIANÓW 2015

Wszystkich miłośników przyrody, a przede wszystkim przyjaciół skarbu naszego polskiego nieba – bociana białego – zachęcamy i prosimy o wsparcie kolejnej akcji obrączkowania tego gatunku.  Wszyscy pamiętamy akcję przeprowadzoną w bieżącym roku i emocje jakie jej towarzyszyły. Działania przeprowadzone wspólnie z Grupą Ekologiczną mające na celu ochronę i badanie naszego „boćka białego” na pewno warto – i należy powtórzyć.  Pomimo, że akcję obrączkowania przeprowadzimy w czerwcu 2015 już dzisiaj musimy podjąć działania, które pozwolą nam zrealizować plan.
WPŁATY NA WSPARCIE PROJEKTU PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO FUNDACJI Z DOPISKIEMOBRĄCZKOWANIE BOCIANA BIAŁEGO”
WZÓR PRZELEWU: 
nr konta Wzór przelewu obrączkowanie bocianów

bocianyBOCKI PLAKAT

Zespół Cegiełkowo

Facebook

Menu witryny