WOLONTARIAT

REGULAMIN WOLONTARIATU REGULAMIN WOLONTARIATU JATA 21 SERC
POROZUMIENIE O WOLONTARIAT - WZÓR UMOWY POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE WZÓR
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - DRUK ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WOLONTARIACIE

Wolontariat Jata 21 serc / Biegacze Pomagacze / Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc

Zostając Wolontariuszem podczas Półmaratonu Jata 21 serc, zyskasz nie tylko cenne doświadczenie ale poczujesz klimat i energię niepowtarzalnej imprezy biegowej! Nie tylko przeżyjesz przygodę ale możesz również wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej.
 Losowanie odbędzie się dnia 6 października 2019 po ukończonym biegu i dekoracjach zawodników.

ZADAJESZ SOBIE PYTANIA?   :

Czy mogę zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem podczas Jata 21 serc może zostać osoba, która do dnia 6 października 2019 ukończy 15 lat oraz zarejestruje się w poniższym formularzu:
FORMULARZ DOSTĘPNY OD MAJA 2019
 do dnia 10 września 2019.
Uwaga: Wymagana jest  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne w terminie wskazanym przez organizatora. Ostateczną decyzję o udziale kandydata w wolontariacie podejmuje Organizator.

Jakie będę miał zadania?
Podczas organizacji imprezy biegowej wolontariusz ma wprost „pełne ręce roboty”:) Jedni pomagają w tak zwanym biurze zawodów wydawać biegaczom numery startowe i tzw „pakiety startowe, inni podają biegaczom na trasie kubki z wodą na specjalnie do tego wyznaczonych miejscach – punktach odżywiania i odświeżenia biegaczy. Niektórym wolontariuszom przypada chwalebna rola zawieszania medali na szyjach biegaczy po biegu, inni znowu opiekują się pozostawionymi w depozycie rzeczami biegaczy oraz dbają ogólny porządek w miasteczku biegowym. Zadań starczy dla każdego :).  O szczegółowym podziale zadań decyduje Organizator.

Kiedy dokładnie będę potrzebny?
„Pełna parą” na miejscu organizacji zawodów (Miasteczko Biegowe znajduje się na terenie Zalewu Zimna Woda w Łukowie) będziemy działać przez dwa dni: 5 i 6 października 2019. Szczegóły zostaną przekazane przez Organizatora pozytywnie zweryfikowanym Wolontariuszom. Na miejsce wydarzenia musisz dotrzeć we własnym zakresie – rower mile widziany :)
(Rodzic lub opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd i powrót dziecka z miejsca pełnienia zadań.)

Czy otrzymam jakieś wynagrodzenie?
Nie. Zadania powierzone w ramach wolontariatu są zadaniami świadczonymi bezpłatnie. Jednak doświadczenie jakie zdobędziesz z pewnością będzie nieocenione…no i dodatkowo masz szansę być zdobywcą nagrody podczas losowania :)
 
Dołącz do nas!
Formularz rejestracyjny: FORMULARZ DOSTĘPNY OD MAJA 2019

LLFOTOPRES


 


 

Facebook

Menu witryny