Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc .

Dane rejestracyjne Fundacji:
Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc, KRS 0000431302, NIP 8252172199
REGON 061465154
adres do korespondencji: ul. Rodzinna 8, 21-400 Łuków
nr rachunku bankowego (BNPPARIBAS): 14 2030 0045 1110 0000 0249 9640

Władze Fundacji:
       Zarząd: 
Prezes: Marcin Rychta
Wiceprezes: Beata Baran
      Rada Fundacji:
Marek Czernecki
Wojciech Kwiatek
Małgorzata Laszecka